ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN – CTHĐQT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BẮC THĂNG LONG TRỞ THÀNH TÂN CHỦ TỊCH HỘI Y TẾ TƯ NHÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA I, NHIỆM KỲ 2023-2028.

Ngày 21/11/2023

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội YTTN tỉnh. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.

Ngày 21/11/2023, Hội Y tế tư nhân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội được tổ chức với sự tham gia của 31 hội viên tổ chức là các bệnh viện, phòng khám, công ty dược và 26 hội viên cá nhân là bác sĩ, người lao động hoạt động trong lĩnh vực YTTN.

Theo báo cáo của Ban Vận động thành lập Hội YTTN tỉnh, từ đơn vị YTTN đầu tiên được thành lập năm 2002, đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện tư nhân với 1.013 giường bệnh, chiếm 13,8% tổng số giường bệnh; 627 phòng khám, trong đó có 22 phòng khám đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Hầu hết các bệnh viện, phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm chất lượng; nhiều bệnh viện đã đầu tư thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, điều trị, hệ thống YTTN thu hút nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đến làm việc, cộng tác; một số bệnh viện thực hiện được kỹ thuật cao như: Hồi sức cấp cứu, phẫu thuật chấn thương, tán sỏi ngoài cơ thể…

Tại đại hội đã bầu ra, 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội YTTN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, CTHĐQT Công ty TNHH Y Dược Bắc Thăng Long làm Chủ tịch Hội YTTN tỉnh khóa I.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, thông qua điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động, hoàn chỉnh nội dung điều lệ. Quan tâm tập hợp hội viên, tổ chức trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quản lý, nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Quá trình hoạt động, Hội có trách nhiệm đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động.