Chế độ Bảo hiểm y tế

KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ CẢ THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT

Ngày 13/01/2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC - THĂNG LONG Khám và chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT từ thứ 2 đến Chủ nhật