Giờ làm việc

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Ngày 16/01/2023
Thực hiện khám chữa bệnh, Thường trực cấp cứu 24/24h. Hỗ trợ cấp cứu ngoại viện tại hiện trường, chăm sóc tại nhà. [ Đặc Biệt] 𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝟏𝟎𝟎% chi phí vận chuyển cấp cứu, đưa đón trong bán kính 10km bằng xe cấp cứu chuyên dụng cho bệnh nhân...

GIỜ LÀM VIỆC

Ngày 13/01/2023
Giờ làm việc mùa đông