Khám sức khỏe doanh nghiệp

CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Ngày 13/01/2023
Theo quy định của Luật lao động, hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại…. được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng/lần.Vì vậy...