Bộ Máy Tổ chức

Bệnh viện đa khoa Bắc – Thăng Long trực thuộc Công ty TNHH Y dược Bắc Thăng Long được Bộ y tế cấp phép hoạt động Khám, chữa bệnh theo số: 315/BYT-GPHĐ ngày 25 tháng 12 năm 2021.

Hình thức tổ chức: Bệnh viện Đa Khoa;
Địa điểm: KĐT Chợ nông sản – Tân Tiến- Trù Hựu- Lục Ngạn- Bắc Giang;
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y Tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

CƠ CẤU TỔ CHỨC