Chuyên gia Hô hấp

KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH HÔ HẤP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TU NGHIỆP TẠI NHẬT.

Ngày 24/02/2023
KHÁM CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH HÔ HẤP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TU NGHIỆP TẠI NHẬT.👉 Miễn phí Công khám chuyên gia khi người bệnh khám tại Bệnh viện đa khoa Bắc – Thăng Long.⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 26/02/2023🖲 Địa điểm: Tại Toà nhà chính – Bệnh...